1. Hội đồng nhân dân
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Ủy ban nhân dân
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Công an xã
    • Nguyen Van A

     Chức vụ: ssds

     SĐT: 645454545

    1. BCH Quân sự xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Phòng Tư pháp hộ tịch
     • Phạm Thị Thảo

      Chức vụ: djjhgf

      SĐT: 123456789

    3. Phòng Địa chính - xây dựng
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Phòng Thương binh - Văn hóa xã hội
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Phòng kế toán ngân sách
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    6. Phòng Hội đồng
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    7. Hội Cựu chiến binh
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    8. Văn phòng Đảng ủy
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    9. Mặt trận Tổ quốc
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    10. Hội Phụ Nữ
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    11. Đoàn Thanh niên
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    12. Hội Nông dân
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    13. Thôn Luật Ngoại 1
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    14. Thôn Luật Ngoại 2
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    15. Thôn Luật Nội Tây
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    16. Thôn Luật Nội Đông
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    17. Thôn Luật Trung
     • Nguyễn Văn Sỹ

      Chức vụ: Trưởng Thôn

      SĐT: 0346335157