Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Media/159_QuangLich/Images/anh-xa.jpg

Quang Lịch nằm ở phía Bắchuyện Kiến xương, với tổng diện tích tự nhiên là 448ha, với 1897 hộ, 5497 nhân khẩu, được chia thành 5 thôn.

Phía Đông giáp xã Thanh Tân huyện Kiến Xương.

- Phía Tây  giáp xã Vũ Quý huyện Kiến Xương

- Phía Nam giáp xã Hòa Bình huyện Kiến Xương.

- Phía Bắc giáp xã Vũ An, Vũ Lễ huyện Kiến Xương

Quang Lịch được phân chia thành 5 thôn truyền thống gồm: Thôn Luật Ngoại 1, Thôn Luật Ngoại 2, Thôn Luật Nội Tây, Thôn Luật Nội Đông, Thôn Luật Trung.

Xã có 3 chùa, 2 đình,  1 giáo xứ  và 3 giáo họ, xã có ngành nghề truyền thống, không có các cơ sở may mặc, buôn bán nhỏ lẻ, các công trình phúc lợi, Chỉ tập trung vào sản xuất nông nghiệp, kinh tế nhân dân gặp nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của  Đảng bộ, HĐND, UBND xã đã chỉ đạo thực hiện giữ vững ổn định tình hình chính trị, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm phấn khởi tập trung lao động sản xuất và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - VHXH - ANQP ở địa phương, nhân dân có tính cần cù trong lao động; năng động, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp với phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Đến nay đời sống của nhân dân từng bước ổn định thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%, toàn xã có trên 95% hộ gia đình có nhà mái bằng kiên cố trong đó có 20% hộ gia đình có nhà cao tầng kiên cố, 100 % hộ gia đình dùng nước sạch hợp vệ sinh, 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa, 100% đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, kinh tế tăng trưởng bình quân 8.9%/năm,  90% số lao động có việc làm ổn định. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi phát triển, Các công trình phúc lợi đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới, các trường học, Trạm y tế  được xây dựng khang trang và được công nhận chuẩn quốc gia giai đoạn I. Năm 2016Quang Lịch được UBND tỉnh Thái Bình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đảng bộ xã có 7 chi bộ 2 chi bộ nhà trường và 5 chi bộ thôn với 225 đảng viên. Cơ cấu các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội đảm bảo về số lượng, chất lượng hoạt động có hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức xã có 09 có trình độ đại học,  03 đồng chí có trình độ cao đẳng, 03 đồng chí có trình độ trung cấp.